Benchmark MBO

Resultaatgericht, transparant en gericht op maatschappelijke verantwoording van relevante thema's voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Benchmark MBO

Resultaatgerichtheid, transparantie en verantwoording zijn inmiddels belangrijke thema's voor organisaties met een maatschappelijke opdracht. De MBO Raad heeft daarom enkele jaren geleden het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een eigen benchmark, ingericht volgens de wensen en eisen van de instellingen. Beschikbaarheid van betrouwbare informatie voor vergelijking en verbetering is bij deze thema's immers van cruciaal belang.

Rapportages

De rapportages verschaffen de instellingen een bijzonder groot aantal kengetallen en doorsneden op financieel gebied. De gegevens betreffen tabellen/figuren met een aantal gedetailleerde uitsplitsingen van de instelling. Daarnaast worden de historische ontwikkeling in de sector en vergelijkingen met de individuele scores van de andere instellingen gemaakt.

Bouwsteen financiën

PwC voert samen met de MBO Raad de bouwsteen financiën uit van deze benchmark en bij deze samenwerking staan validiteit en betrouwbaarheid voorop. De benchmark wordt begeleid door de stuurgroep strategische informatievoorziening en benchmark, bestaande uit vertegenwoordigers van de MBO instellingen. En zo werkt het MBO optimaal aan haar kwaliteit en zijn de instellingen in staat om met juiste achtergrondinformatie het verhaal achter de cijfers te vertellen.

Portal

Om die goede kwaliteit te kunnen blijven garanderen is het belangrijk om te blijven werken aan verbetering van het hele proces rond de benchmark. Wij heten u dan ook van harte welkom op deze portal die speciaal is ingericht voor de Benchmark MBO. De werking van deze portal is een nieuwe ontwikkeling die voor de gebruikers van de benchmark een aantal belangrijke voordelen zal gaan opleveren. Uiteindelijk zal op termijn de portal zowel bij de inname van gegevens alsook voor de publicatie van de rapporten een belangrijke rol gaan spelen 

Inloggen

U kunt hier inloggen met uw persoonlijke gebruikersnaam en inlogcode. Op uw eigen pagina vindt u uw bedrijfsgegevens en resultaten. Tevens treft u een handleiding, voortgangsinformatie over de mbobenchmark en functionaliteiten voor het ontvangen en versturen van de financiële vragenlijst aan.

Vul hieronder uw gebruikersnaam en wachtwoord in: